วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ภาพบรรยากาศงานฉลองมงคลสมรสของปุ๋ม (ร.ต.อ.หญิงสิริวิภา) เมื่อ 25 พ.ย.2550

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มีงานฉลองมงคลสมรสของ ร.ต.อ.หญิงสิริวิภา ศรีปลั่ง และ นายพงศ์ภรณ์ เหล่าศรีรักษ์

พรรคพวกเพื่อนฝูง มาร่วมงานมากมายจริงๆ
ปุ๋ย ศิวพร ยิ้มต้อนรับทันที
บรรยากาศบริเวณหน้างาน
เดียว อิสริยา พร้อมสามี และ น้อง "อชิ" นั่นเองนานๆโผล่มาที สาวเสื้อแดง คือ ถวิล และ ที่สวมแว่นเสื้อลายนั้น คือ อุบล ส่วนที่ผมยาวยืนอยู่นั่น สาวเทคนิค บิ๊ก อุมาพร นั่นเอง (อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม)

สาวต๋ง ศิริพร พร้อม น้องมาร์ก ลูกชายสุดหล่อ
สายรุ้ง และวิทัศน์ วรรณชัย
คุณหมอท๊อป อุกฤษณ์ และโอ๋ ชัยวุฒิ ก็ไม่พลาดสำหรับงานนี้
รวมดาวหนุ่มหล่อ!!!!ปุ๋ม ปิยพร พร้อมสามี

หยกฟ้าในลีลาที่ผมตรงยาวสลวย (แต่ก่อนผมหยิกหยองฟูน่ารักอีกแบบ)
รวมดาวสาวสวย ที่เหลือคนโสดในภาพนี้เพียง 2 สาวเท่านั้นเอง

ท่าน อ.นฤเทพ รุ่งระวีวิลาส และ เก้ง ก็ไม่พลาดมาร่วมงานนี้ด้วยเช่นกัน

ท่าน อ.กรรณิกา วรสารพร้อมทั้ง อ.กฤษณา ดลแม้น ที่นั่งยิ้มหลับตาอยู่...
ท่าน อ.นงลักษณ์ สภานุชาต
สาวไข่ พร้อมลูกชายสุดหล่อ
นุ้ย เกศินี พร้อมสามี ที่พึ่งแต่งงานมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้..

2 ความคิดเห็น:

Anonymous กล่าวว่า...

ดีใจมั่กๆได้พบอาจารย์และเพื่อนๆ คิดถึงทุกคนเสมอจ้า

จาก.. อี๋

ชัยรัตน์ คำภิรมย์ กล่าวว่า...

เห็นรูปเพื่อนๆแล้วคึดฮอดเด้

แสดงความคิดเห็น

Labels

video (85) photo (55) news (43) งานแต่งงาน (23) memories (21) ประพันธุ์ศักดิ์ ดลรักษ์ (20) องอาจ ห่อพาน (20) วุฒิชัย ชุษณะโยธิน (18) ฟ้ารุ่ง ภูปรางค์ (13) อุมาพร ภูพานเพชร (13) KPSName (12) ประหยัด อุ่นใจ (12) ชัยรัตน์ คำภิรมย์ (9) สุขสันต์ อุดรศรี (9) chaiyos kunchit (8) กนกพร ทรัพย์เจริญ (8) วาสนา ภูลายศรี (8) ยงยุทธ วงศ์วันนา (7) ชัยสุนทร วิเศษนันท์ (6) ธินกรณ์ แสนนาม (6) ภราดร เนตวงษ์ (6) สุวรรณา ชัยนาม (6) หยกฟ้า แซ่ลิ้ม (6) อุกฤษฏ์ อุชุภาพ (6) ตะวัน ศิลารัตน์ (5) นวลจิต ถาวร (5) สิริวิภา ศรีปลั่ง (5) สุปรียา ฤทธิ์ขจร (5) อรจิตร บุญเลืองลือ (5) ก.พ.ส. (4) จักรพันธ์(ณัฐดนัย) พันวาสนา (4) ตวงทิพย์ รุ่งเรือง (4) วิทัศน์ วรรณชัย (4) ศตะรัชต์ สำราญสม (4) สุมาลี เขจรภักดิ์ (4) อำนาจ แสงสุข (4) อิสริยา พงษ์สิทธิศักดิ์ (4) เสนีย์ ศรีสวัสดิ์ (4) กันยารัตน์ บรรณสาร (3) ค้ำฟ้า คิสาลัง (3) จารึก ประคำ (3) จุฬาพร เชตวัน (3) ชัยวุฒิ สุวรรณเรือง (3) ณัฐนนท์(สมศักดิ์) ภูอวด (3) ธวัชชัย ถึงฝั่ง (3) นุชนาถ พลยิ่ง (3) บังอร ชุมอภัย (3) ปรัชญา(ธัชพล)คาดีวี (3) วาทการ มูลไชยสุข (3) สลิลรัตน์ ราชา (3) สวรรค์บดี สุวรรณเลิศ (3) สุภาพร พลอยแสงเงิน (3) เพลินพิศ ป้องวิชัย (3) แซม-วิทวัส (3) กวีพงษ์ อุ่มอ่อนศรี (2) ขวัญนภา ถนอมพุธ (2) ธนวรรธว์ จันทรสุวรรณ (2) ธารินี ไชยมาตย์ (2) ธิปไตย ฉายบุญครอง (2) ธีรนันท์ บรรณกิจ (2) นิตยา นนทราศาสตร์ (2) พรรณี สีนางใย (2) พัชราภรณ์ คาดีวี (2) ภิรมย์ พรหมเจดีย์ (2) ศิริรัตน์ เกตุปรากฏ (2) สง่า บุญโสดา (2) สุขใจ แสงพินิจ (2) อานนท์ ลักษณะสกุลชัย (2) เชิดพงษ์ มณีบู่ (2) เนาวรัตน์ พินิจการ (2) เพ็ญจันทร์ สมเพียร (2) เอนก ภูสง่า (2) กมล ปุงสัมฤทธิ์ (1) กิตติศักดิ์ อุเทศ (1) ครรชิต ภูคงน้ำ (1) จริยาวดี บุญขจร (1) จิตรา ศรีชาติ (1) จินดา ภูทองหล่อ (1) ฉัตรชัย ภารจินดา (1) ชัยสิทธิ์ ฆารเจริญ (1) ชาลี สุพลแสง (1) ต่อชาติ ฆารไสว (1) ทรงสิทธิ์ ทองจรัส (1) ทองเทศ ภูมูลนา (1) นพดล ศุภภูธร (1) น้อย ลาภิสรา (ปราณี) (1) บัญชา ยมภา (1) ปฏิพัทธ์ เอี่ยมอร่าม (1) ประกิจ จังโกฏิ (1) ประวุธ ภูทองแหลม (1) ประเวทย์ ศรีชานิล (1) ปริญญา คงแสนคำ (1) ปัญญาภรณ์ สุดแสนยา (1) ปัทมา แสนเมธา (1) ปิยพัฒน์ วงศ์ศรี (1) พรทวี เทพาศิริ (1) พรรณทิพา ภูอองทอง (1) พรหมเจริญ จำเริญไกร (1) พิสิษฐ์ ผลเจริญงาม (1) ภานุมาศ โปลิศ (1) มณีรัตน์ บุญเรือง (1) มังคลาวุธ รังหอม (1) มานะ กิจหิรัญ (1) ยนตจิตร เนาวโรจน์ (1) ยุทธพงษ์ ทับทิมไสย (1) รัชนีกร พิมพ์แก้ว (1) รัตนดาวรรณ ชาตรี (1) ฤทธิ์รง จังโกฎิ (1) ละอองดาว พลไกรษร (1) ลิขิต ถนอมสงัด (1) วิชาภรณ์ เลิศวีรพล (1) วิญโญ ภูจ่าพล (1) วิศัลย์ เสาหิน (1) วิษณุกร กุลชิต (1) วีระพงษ์ ภูจีระ (1) ศิริลักษณ์ เพาะเจริญ (1) ศิวพร ฉวีราช (1) สมพงศ์ วังเสนา (1) สมศักดิ์ โยธาศรี (1) สุจิตรา ไทยทำนัส (1) สุจินต์ ภูเขม่า (1) สุภาวดี วงศ์แสน (1) สุรดี มาตรเลี่ยม (1) อรรถพร สุนทราทรพิพัฒน์ (1) อลงกรณ์ เจริญสุข (1) เกศินี สมศรี (1) เกษร มีหอม (1) เดือน-วงศกร (1) เสาวลักษณ์ ชื่นนิรันดร์ (1) แรม โยสะอาด (1) ไชยวัฒน์ ภูงามเงิน (1)

KPSGang WEBBOARD

ข่าวคราวชาว กพส. ที่น่าอ่าน