วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ถ้อยคำจากเพื่อนสู่เพื่อนที่คุยกันในคืนวันสิ้นเดือนสิงหาคม 2553

บนหน้าเพสบุคส์ การคุยกันระหว่างนายบอน กับแข่ว พงศ์วุฒิชัย

เมื่อวานนี้
23:50พงศ์วุฒิชัย

บักแซมแวะมาเพิ่งพาปกินข้าว(เหล้า)เพิ่งส่งเข้าโรงแรม
23:50ฉัน

ที่ไหน แพร่?
23:52พงศ์วุฒิชัย

ใช่...เมื่อคืนเงคุยถึงมันในเฟชบุ๊คกับน้องสาวอรอนงค์ ผ่านจังหาร(เอ๋)...ภายใน๒๔ชั่วโมง..ได้เจอได้คุยกับมัน...สุดๆๆๆๆ
23:52ฉัน

ดีแล้ว
23:54พงศ์วุฒิชัย

มันมีข้อมูลเพื่อนอีกกลุ่มเยอะมากๆๆๆๆๆ

ว่างๆๆๆแวะมานะ...นายบอน
23:54ฉัน

อือม แซมไปเจอเพื่อนตั้งเยอะ
23:55พงศ์วุฒิชัย

ใช่...มีความทรงจำดี...พวดเรารู้จักกันก่อนปี๒๕๒๘เลยนะ
23:56ฉัน

ีดีแล้ว สานต่อด้วยละกันฃ
23:57พงศ์วุฒิชัย

แน่นอน..เพื่อน-มิตรภาพมีค่าเสมอ...ได้คุยกับน้ำโขงด้วย...ให้กำลังใจไปแล้ว...แถมมันยังห่วงเรา...กลัวอดตาย..ไอ้โขงคนเดิมจริงๆๆๆๆ
23:58ฉัน

น้ำโขงไปด้วยหรือ
23:59พงศ์วุฒิชัย

แซมต่อสายคุยกัน
วันนี้
00:00ฉัน

อ๋อ แล้วไป

นึกว่าน้ำโขงไปแพร่ด้วย

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แซม เพื่อนโจ คิดถึงอยู่นะ
อยากนัดดริ้งกิ้ง

แสดงความคิดเห็น

Labels

video (85) photo (55) news (43) งานแต่งงาน (23) memories (21) ประพันธุ์ศักดิ์ ดลรักษ์ (20) องอาจ ห่อพาน (20) วุฒิชัย ชุษณะโยธิน (18) ฟ้ารุ่ง ภูปรางค์ (13) อุมาพร ภูพานเพชร (13) KPSName (12) ประหยัด อุ่นใจ (12) ชัยรัตน์ คำภิรมย์ (9) สุขสันต์ อุดรศรี (9) chaiyos kunchit (8) กนกพร ทรัพย์เจริญ (8) วาสนา ภูลายศรี (8) ยงยุทธ วงศ์วันนา (7) ชัยสุนทร วิเศษนันท์ (6) ธินกรณ์ แสนนาม (6) ภราดร เนตวงษ์ (6) สุวรรณา ชัยนาม (6) หยกฟ้า แซ่ลิ้ม (6) อุกฤษฏ์ อุชุภาพ (6) ตะวัน ศิลารัตน์ (5) นวลจิต ถาวร (5) สิริวิภา ศรีปลั่ง (5) สุปรียา ฤทธิ์ขจร (5) อรจิตร บุญเลืองลือ (5) ก.พ.ส. (4) จักรพันธ์(ณัฐดนัย) พันวาสนา (4) ตวงทิพย์ รุ่งเรือง (4) วิทัศน์ วรรณชัย (4) ศตะรัชต์ สำราญสม (4) สุมาลี เขจรภักดิ์ (4) อำนาจ แสงสุข (4) อิสริยา พงษ์สิทธิศักดิ์ (4) เสนีย์ ศรีสวัสดิ์ (4) กันยารัตน์ บรรณสาร (3) ค้ำฟ้า คิสาลัง (3) จารึก ประคำ (3) จุฬาพร เชตวัน (3) ชัยวุฒิ สุวรรณเรือง (3) ณัฐนนท์(สมศักดิ์) ภูอวด (3) ธวัชชัย ถึงฝั่ง (3) นุชนาถ พลยิ่ง (3) บังอร ชุมอภัย (3) ปรัชญา(ธัชพล)คาดีวี (3) วาทการ มูลไชยสุข (3) สลิลรัตน์ ราชา (3) สวรรค์บดี สุวรรณเลิศ (3) สุภาพร พลอยแสงเงิน (3) เพลินพิศ ป้องวิชัย (3) แซม-วิทวัส (3) กวีพงษ์ อุ่มอ่อนศรี (2) ขวัญนภา ถนอมพุธ (2) ธนวรรธว์ จันทรสุวรรณ (2) ธารินี ไชยมาตย์ (2) ธิปไตย ฉายบุญครอง (2) ธีรนันท์ บรรณกิจ (2) นิตยา นนทราศาสตร์ (2) พรรณี สีนางใย (2) พัชราภรณ์ คาดีวี (2) ภิรมย์ พรหมเจดีย์ (2) ศิริรัตน์ เกตุปรากฏ (2) สง่า บุญโสดา (2) สุขใจ แสงพินิจ (2) อานนท์ ลักษณะสกุลชัย (2) เชิดพงษ์ มณีบู่ (2) เนาวรัตน์ พินิจการ (2) เพ็ญจันทร์ สมเพียร (2) เอนก ภูสง่า (2) กมล ปุงสัมฤทธิ์ (1) กิตติศักดิ์ อุเทศ (1) ครรชิต ภูคงน้ำ (1) จริยาวดี บุญขจร (1) จิตรา ศรีชาติ (1) จินดา ภูทองหล่อ (1) ฉัตรชัย ภารจินดา (1) ชัยสิทธิ์ ฆารเจริญ (1) ชาลี สุพลแสง (1) ต่อชาติ ฆารไสว (1) ทรงสิทธิ์ ทองจรัส (1) ทองเทศ ภูมูลนา (1) นพดล ศุภภูธร (1) น้อย ลาภิสรา (ปราณี) (1) บัญชา ยมภา (1) ปฏิพัทธ์ เอี่ยมอร่าม (1) ประกิจ จังโกฏิ (1) ประวุธ ภูทองแหลม (1) ประเวทย์ ศรีชานิล (1) ปริญญา คงแสนคำ (1) ปัญญาภรณ์ สุดแสนยา (1) ปัทมา แสนเมธา (1) ปิยพัฒน์ วงศ์ศรี (1) พรทวี เทพาศิริ (1) พรรณทิพา ภูอองทอง (1) พรหมเจริญ จำเริญไกร (1) พิสิษฐ์ ผลเจริญงาม (1) ภานุมาศ โปลิศ (1) มณีรัตน์ บุญเรือง (1) มังคลาวุธ รังหอม (1) มานะ กิจหิรัญ (1) ยนตจิตร เนาวโรจน์ (1) ยุทธพงษ์ ทับทิมไสย (1) รัชนีกร พิมพ์แก้ว (1) รัตนดาวรรณ ชาตรี (1) ฤทธิ์รง จังโกฎิ (1) ละอองดาว พลไกรษร (1) ลิขิต ถนอมสงัด (1) วิชาภรณ์ เลิศวีรพล (1) วิญโญ ภูจ่าพล (1) วิศัลย์ เสาหิน (1) วิษณุกร กุลชิต (1) วีระพงษ์ ภูจีระ (1) ศิริลักษณ์ เพาะเจริญ (1) ศิวพร ฉวีราช (1) สมพงศ์ วังเสนา (1) สมศักดิ์ โยธาศรี (1) สุจิตรา ไทยทำนัส (1) สุจินต์ ภูเขม่า (1) สุภาวดี วงศ์แสน (1) สุรดี มาตรเลี่ยม (1) อรรถพร สุนทราทรพิพัฒน์ (1) อลงกรณ์ เจริญสุข (1) เกศินี สมศรี (1) เกษร มีหอม (1) เดือน-วงศกร (1) เสาวลักษณ์ ชื่นนิรันดร์ (1) แรม โยสะอาด (1) ไชยวัฒน์ ภูงามเงิน (1)

KPSGang WEBBOARD

ข่าวคราวชาว กพส. ที่น่าอ่าน